Skole

Folkeskolen skal kunne rumme alle elever, men for store klasser, får få lærere, for mange timer og dårlige muligheder for differentiering skaber ikke gode og trygge læringsmiljøer. I folkeskolen skal alle børn og unge – uanset baggrund – kunne klædes ordentligt på til en god fremtid. Skolen skal have evnen til at fastholde den lærelyst og motivation, som børnene møder ind med på første skoledag.

Nogle børn har behov, som folkeskolen ikke har ressourcer til at understøtte. Disse elever skal ikke fastholdes i folkeskolen på grund af økonomi. De skal tilbydes et værdigt og meningsfuldt skoletilbud, som kan støtte dem bedst muligt gennem skoletiden.

På nuværende tidspunkt bruger skoleeleverne rigtig mange timer på at være i skole, hvilket kræver energi. Eleverne skal derfor have adgang til at købe sund, nærende og økologisk mad når de er på skolen.

Folkeskolen er i rivende udvikling, og der bliver løbende forsket i værktøjer, som kan understøtte udviklingen af børnene. Vi skal turde investere i disse værktøjer, og det skal ikke være på bekostning af skolernes ellers smalle budget. Skolerne skal tildeles midler til at benytte co-teaching, to-lærer-ordninger, differentierede lektiecaféer m.m.

For at skabe en bæredygtig kommune, hvor man også i de små byer kan gå i skole og få en hverdag til at hænge sammen, så kæmper vi for at der ikke lukkes skoler i landsbyerne.

På skoleområdet arbejder vi for:

  • Et klasseloft på 24 elever pr. klasse
  • Ingen elever skal fastholdes i folkeskolen pga. økonomi
  • Eleverne skal have adgang til at købe billig, sund og økologisk mad på skolerne
  • Vi skal satse på og investere i pædagogiske værktøjer som eksempelvis co-teaching og to-lærer-ordninger
  • Alle matrikler skal være moderne, tidssvarende og skabe rammer for kreativitet, fællesskab og udvikling
  • Ingen skolelukninger i landsbyerne
  • Alle flersprogede elever skal have ret til modersmålsundervisning op til 6. klasse