Affald

Affald og cirkulær økonomi

I Middelfart Kommune, er vi dygtige til at sortere og der er skarp fokus på at sortere vores affald. Dette gælder både i hjemmene og på genbrugspladsen. Men vi kan gøre det meget bedre. Nu hvor småt brændbart bliver fjernet på genbrugspladsen er der behov for at der sker en forbedring af vejledningen på genbrugspladsen. Det får man ved at der er personale til at stå for den funktion på vores genbrugspladser.

Vi vil derfor i Enhedslisten Middelfart arbejde for :

  • at Middelfart kommune på alle driftsområder fra dagplejen, over Materielgården til administrationen udvikler en strategi for cirkulær økonomi, det vil sige enten genanvendelse af materialer eller – endnu bedre – affaldsforebyggelse gennem produkter, der eksempelvis kan repareres eller opgraderes. Det er begyndt i affaldssorteringen, og der skal arbejdes videre, stilles krav til kommunens indkøbspolitik, at produkter er holdbare, kan repareres og til slut genanvendes i nye produkter
  • at mindske ressourceforbruget gennem støtte til genbrug, reparation og deleøkonomi. Ved hjælp af kampagner, events og undervisning, bl.a. i kommunens skoler, skal borgere og virksomheder i Middelfart Kommune informeres om, hvordan man gennem bevidste valg kan være en klimabevidst forbruger
  • at Middelfart Kommune ansætter flere medarbejdere på genbrugspladsen således at kommunens borgere kan blive vejledt i korrekt sortering
  • at Middelfart Kommune uddanner personale til at undervise fra børnehave til  gymnasiet i affaldssortering, cirkulær økonomi og øvrige typer overforbrug der kan genanvendes eller reduceres. Det vil sige at der skal etableres en skoletjeneste i affald og genbrug, med fokus på genbrugspladsen og affaldssortering i hele kommunen