Tryghed i alderdommen

En tryg alderdom 

Kommunens ældre borgere skal have samme muligheder og frihed som kommunens øvrige borgere. Vores ældre borgere skal have mulighed for at deltage i byens kulturliv, deres behov for pleje og omsorg skal behandles med værdighed og respekt, og borgeren skal have muligheder for selv at bestemme over elementer i sin hverdag. Dette kan eksempelvis være gennem forskellige former for botilbud, der afspejler borgerens øvrige livsform og livsstil. 

Vi skal investere og styrke hjemmehjælp og andet praktisk hjælp. Vi skal blandt andet være i stand til at hjælpe og støtte borgerens deltagelse i kulturelle og sociale tilbud i kommunen. Generelt skal de ældre borgere have lettere adgang til at komme rundt i kommunen og leve et aktivt liv. 

Vores pleje og omsorg af vores ældre styrkes ikke gennem udlicitering og ansvarsfralæggelse til firmaer, der konkurrerer om prisen (og kvaliteten). Vi skal som kommune selv kunne tilbyde vores borgere en værdig alderdom. Det er tid til at vi giver lidt igen!

Vi skal sikre at der er kvalificerede hænder nok til at tage sig af vores ældre. De ansatte skal desuden have ordentlige arbejds- og lønvilkår, hvilket i sidste ende kommer både den ældre borger samt den ansatte til gode. Middelfart Kommune skal være et attraktivt og trygt sted at blive gammel.

I Enhedslisten Middelfart kæmper vi for:

  • at kommunen sikrer og skaber forskellige botilbud til den ældre borger. Vi har levet vidt forskellige liv. Derfor kan det ikke passe at vi som ældre blot skal tilpasse os kommunens snævre rammer
  • udvidelse af flekstrafik samt offentlig transport hele dagen – også om aftenen. På den måde kan den ældre borger bevæge sig rundt i kommunen og benytte sig af tilbud
  • bedre normeringer på plejecentrene