Særligt udsatte borgere

Vi vil kæmpe for en socialt bæredygtig Middelfart Kommune. Kommunen skal bygges på et anstændigt menneskesyn. Det vil sige, at de mennesker, der kan være kommet i problemer med helbred, økonomi eller socialt skal hjælpes uden at blive kørt over af uværdige og udskammende systemer. Lokalt vil vi i Enhedslisten kæmpe for at mindske uligheden, og give alle borgere muligheden for at være en del af samfundets fællesskab.

Fattigdommen lever desværre i bedste velgående i Danmark. Dette påvirker særligt børnefamilierne, da børnefattigdom kan sætte spor langt ind i voksenlivet. Vi kæmper for at ingen børn skal vokse op i fattigdom!

Vi lever i et velfærdssamfund, der desværre alligevel resulterer i at borgere lever i uønsket hjemløshed. Vi skal være i stand til at hjælpe disse borgere, da problematikken ofte ligger i psykologiske og sociale udfordringer, der ikke er blevet behandlet.

I Enhedslisten Middelfart drømmer vi om helhedsorienteret behandling af kommunens borgere. Vi skal møde mennesker i misbrug der hvor de er, og tilbyde hjælpen præcis når borgeren er parat og motiveret. Borgeren skal have hjælp der går ud over selve misbruget. Hvis borgeren har brug for hjælp i forbindelse med psykiatriske udfordringer skal vi også kunne tilbyde hurtig og meningsfuld hjælp. Vi skal møde udsatte unge der hvor de er, og tilbyde hjælp der rummer hele borgerens problematik. Eksempelvis adgang til uvildig rådgivning, hjælp til at finde en billig bolig eller bedre og hurtigere psykiatrisk behandling.

Vi må ikke blive en kommune med smalle normalitetsforståelser. Vi skal være en kommune der rummer forskelligheder og borgere der ikke minder om os selv. Vi skal skabe en rummelig kommune med plads til alle borgere, og så skal vi nedbryde fordomme!

I Enhedslisten Middelfart kæmper vi blandt andet for:

  • Der skal være plads til vores udsatte borgere. Vi skal have flere bænke og borde på offentlige arealer
  • Vi skal kunne tilbyde flere billige boliger til udsatte borgere
  • Flere opsøgende medarbejdere på gaden og i udsatte boligområder
  • Tilbud om individuel støtte og rådgivning samt adgang til bisidder
  • Boligsociale tilbud skal udvikles med sociale og sundhedsmæssige initiativer tæt på borgeren, og ikke afvikles som proceduren er nu
  • Forvaltningens afgørelser skal være transparente og der skal følge en forståelig klagevejledning med. Borgeren skal sikres mulighed for hjælp fra en social bisidder.
  • Kommunen skal fremme alternative jobmuligheder f.eks. i form af socialøkonomiske virksomheder