Lasse Schmücker

Lasse Schmücker, Asperup, 43 år, familie-/misbrugskonsulent og fritidslandmand.

Handicap og psykiatri er et område der optager mig rigtig meget, fordi det er der, vores borgere med destørste udfordringer i livet befinder sig.  Det ligger mig på sinde, at de får en fair behandling af kommunen, og ikke bare bliver et nummer i rækken. 

Jeg vil gerne sætte fokus på, at vi kommer væk fra sagsbehandler tanken, og tilbage til socialrådgiver funktionen hvor mennesker bliver rådgivet. Der har desværre indsneget sig en kultur/styreform der gør, at fokus har flyttet sig fra mennesket til økonomi. Det kan jeg ikke være med til.  Jeg vil kæmpe for, at borgerne får en anstændig behandling, efter KV 21.