Institutioner

I Middelfart Kommune skal vi turde at satse på børn og unge. Børnene er kommunens fremtid, og de fortjener de bedst muligt vilkår. Vi ønsker en kommune hvor alle børn, uanset baggrund, har lige muligheder for en god og tryg opvækst.

Vi skal have reelle minimumsnormeringer i alle daginstitutioner i Middelfart Kommune. Disse normeringer på absolut ikke være ‘papirsnormeringer’, men skal være i form af virkelige minimumsnormeringer, som alle børn i kommunen kan mærke. Uanset institution, by, tidspunkt på dagen, stue m.m.

Vores børn fortjener sunde miljøer i dagligdagen, og de har brug for trygge rammer til at udvikle sig. Vi skal sikre at de kan få disse rammer lige meget hvor de kommer fra, og hvor i Kommunen de bor.

Børn bruger mange timer i institutioner, og det tager på energien at være aktiv og social. Derfor er det vigtigt, at de har adgang til sund og varieret mad i løbet af dagen. På nuværende tidspunkt koster en børnehaveplads 1986 kroner, og hvis denne skal være inklusiv frokostordning er prisen 2558 kroner. Vi ønsker at alle børn skal have adgang til økologisk og nærende kost, som bidrager til en aktiv og social hverdag i daginstitutionerne.

I Enhedslisten Middelfart arbejder vi for:

  • Relle minimumsnormeringer, der lever op til kravene fra BUPL
    Max. tre børn pr. voksen i vuggestuerne

Max. seks børn pr. voksen i børnehaverne

  • Gratis sund, varieret og økologisk mad i daginstitutionerne
  • Minimum 80% af personalet i daginstitutionerne skal være uddannede pædagoger
    Nuværende andel udgør 61%
  • Større inddragelse af forældre i beslutninger, der påvirker børnene og familiernes hverdag.(Forældreråd)
  • Mere økonomisk frihed, til den enkelte institution i kommunen inden for de økonomiske rammer som foreligger.