Bedre forhold på offentlige arbejdspladser

En kommune rummer mange offentlige ansatte. Desværre er de ramt af mange års besparelser og “optimering” (eller det der nok i praksis er det modsatte). En kommunal sagsbehandler har for mange sager på sit bord, hvilket gør det umuligt for den ansatte at opfylde sin professionelle gøren optimalt. Vi ser også eksempler hvor eksempelvis kommunale sagsbehandlere ikke har den rette uddannelse eller efteruddannelse i rygsækken. Den manglende investering i de kommunale medarbejdere skaber ringe arbejdsforhold for den ansatte. 

Vi ser også eksempler på sager der behandles af forskellige sagsbehandlere. Dermed bliver forløbet uoverskueligt og forvirrende for borgeren, men for den sags skyld også for den ansatte. 

Middelfart Kommune kan og skal gøre det bedre end det. Både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal optimeres og investeres i. Vi skal gøre en indsats for at nedsætte sygefraværet og forbedre de kommunalt ansattes vilkår. Denne indsats skal koordineres med tillidsrepræsentanter samt faglige organisationer.

I Enhedslisten Middelfart kæmper vi for:

  • at alle kommunale medarbejdere får mulighed for efteruddannelse og kompetenceudvikling
  • at sagsbehandling skal følge retningslinjerne fra Dansk Socialrådgiverforening
  • at undersøge muligheden for at igangsætte forsøg med 30 timers arbejdsuge for de kommunalt ansatte