Velkommen i det nye år

Kære venner Et hektisk og spændende år er forbi hos Enhedslisten Middelfart. Tydeligst står måske vores genvalg i november – vi er rigtig glade for at bevare vores plads i kommunalbestyrelsen. En plads, der giver os mulighed for at være med i substansen, når lokalpolitiske beslutninger

Erhvervskolen i Ejby

Ringer man rundt til erhvervsskolerne i Danmark, har man en generel mangel på praktikpladser til de unge, der gerne vil have en faglært uddannelse. I vores kommune er det omvendt.  Det er paradoksalt: i en tid, hvor vi mangler håndværkere, har vi lærepladser klar i kommunen. Men de unge mangler. Vi tror det

Hvad er værdighed?

Onsdag d. 25/11 var jeg en tur forbi Vestre Skole. Heldigvis ikke kun for selv at tale og argumentere. Men for at lytte. Lytte til fortællinger fra levende liv – ÆldreSagen havde inviteret. Det var med en hvis spænding, jeg mødte op til ÆldreSagens arrangement i forbindelse med kommunalvalget. Spænding, fordi ÆldreSagen havde valgt et intelligent format

KV17: Valgforbund med Alternativet

Til kommunalvalget den 21. november har Enhedslisten og Alternativet indgået teknisk valgforbund. “At indgå teknisk valgforbund er et aktivt tilvalg, der skal sikre, at de stemmer, der afgives til enten Enhedslisten eller Alternativet, går til at sikre så bred en repræsentation som muligt i den kommende

Kommunalt udsatteråd

Et udsatteråd er et råd for udsatte borgere som f.eks. hjemløse, prostituerede, sindslidende, udsatte børn og unge etniske minoriteter og økonomiske udsatte. Mange udsatte borgere er bange for autoriteter og for at spørge i det etablerede system omkring de mest basale ting. Derfor er dette råd nu

1. maj: Paws tale

Uddrag fra Paws tale, 1. maj 2017: “Fagbevægelsen er blevet lammefrom. Man kan dårligt se den mere – i og for sig har jeg intet imod, at den er moderat. Men den skal ikke være så moderat, at den er usynlig”. Udtalelsen er af Anker Jørgensen

Referat: Generalforsamling, 25.03.17

Referat fra generalforsamlingen 25.3.2017 1. Dirigent og referant Dirigent: Paw Nielsen Referent: May-Brit Skytte 2. Dagsorden Godkendt 3. Bestyrelsens beretning Vi har haft et meget stille år uden valg. Journalisterne har ikke været interesserede i at tale med os. 4. Regnskab Regnskabet blev godkendt. 5. Arbejdsplan

Enhedslisten i enegang ved KV17

Enhedslisten Middelfart er klar til at gå enegang ved kommunalvalget 2017 Et stort  flertal på generalforsamlingen har besluttet, at Enhedslisten ikke skal indgå i et valgteknisk samarbejde med Socialdemokraterne i forbindelse med det kommende  kommunevalg. Rent formelt er et valgteknisk samarbejde blot en praktisk foranstaltning for at reducere

Læserbrev: Sportarrangementer kontra velfærd

Læserbrev: Sportsarrangementer kontra velfærd Jeg ved ikke hvor ofte man kan læse i avisen, at Middelfart har været vært for store sportsarrangementer. Ja, og turistattraktioner blev også fremhævet ved det sidste byrådsmøde. Sportsbegivenheder og turistattraktioner er åbenbart højere prioriteret end velfærd. Turisterne er jo kun til glæde for

Læserbrev: Omkring budget 2017

Skal regnedrengene bestemme? I denne tid er direktionens forslag sendt til høring omkring kommunens budget 17 og overslagsårene. Spørgsmålet må man stille sig som borger i kommunen er, om der kun er den vej som foreslås fra direktionen. Kan en kommune kun drives via besparelse år efter år? Er