Specialtilbud

Når et barn eller en ung har et handicap påvirker det hele familien. Det er hårdt for forældrene at have et barn med et handicap, men det er også hårdt at være søskende til et barn med handicap. Derfor skal vi i Middelfart Kommune have hele familien for øje, når vi hjælper og vejleder familier på handicapområdet.

Det kan være svært at få det hele til at hænge sammen, og det kan derfor være svært at få overskud til at navigere i kommunale regler, retningslinjer og systemer. Uden overskud er det svært at få overblik over egne muligheder. Derfor skal vi være meget bedre til at rådgive og vejlede familier i svære situationer.

Støtten til familier med børn med handicap skal styrkes og koordineres. Vi må ikke gå ned på borgernes retssikkerhed, og de fortjener samme overblik som andre familier.

Sagsbehandlere er for pressede, og det påvirker deres arbejdsopgaver. Vi skal sikre at kommunens sagsbehandlere får de bedst mulige forudsætninger for at hjælpe familier, der befinder sig i en kompliceret og svær situation.

I Middelfart Kommune arbejder vi for:

  • PPR skal prioriteres og udvikles
  • Samtlige familier der har sager i familieafdelingen skal tilbydes tilstrækkelig vejledning og støtte
  • Anbragte børn skal prioriteres
  • 20-30 sager pr. sagsbehandler på børne- og ungeområdet præcis som DS vejleder 
  • 25-35 sager pr. sagsbehandler på børnehandicapområdet præcis som DS vejleder 
  • Kommunens børn skal visiteres efter behov og ikke efter økonomi.
  • Vi ønsker bedre forhold og styrket indsats for unge med diagnoser.
  • Tilbagebetalingen af merforbruget på rusmiddelområdet skal fjernes, da det ellers vil gå ud over kvaliteten på området, og behandlingsgarantien.