Jobcenter

Enhedslisten Middelfart ønsker en værdig behandling af de arbejdsløse

Middelfart Kommune skal have  en beskæftigelsespolitik med borgeren er i centrum. 

Der skal skabes et samarbejde med det lokale erhvervsliv omkring etablering af overenskomstmæssige jobs i stedet for de håbløse praktikker der ikke fører nogen steder hen, allermindst til reelle jobs.

Arbejdsløse der er syge eller ikke er klar til at komme ud på arbejdsmarkedet, skal overgå fra jobcenter til et social- og sundhedscenter. Den restgruppe af ikke organiserede der er tilbage, skal hjælpes i jobcentret hvor der bliver taget højde for de lediges ønsker og behov.

Enhedslisten Middelfart ønsker at fjerne den håbløse politik med at straffe de arbejdsløse og de syge med kontanthjælpsloft og 225 timers regel. Det gør at arbejdsløse og syge også får økonomiske problemer, og det hjælper ingen tilbage til arbejdsmarkedet – tværtimod. Middelfart Kommune skal gøre en aktiv indsats for at bekæmpe arbejdsløsheden og ikke mindst den økonomiske og sociale konsekvenser. Det er vigtigt at der ikke er mere end 35 sager pr sagsbehandler i Middelfart Kommune. Dette med et ønske om at medarbejderen har tiden til at sætte sig ind i den enkelte borger og dennes behov.

Uddannelse af arbejdsløse og syge:

Det er vigtigt at prioritere uddannelse som en vigtig forudsætning for Middelfart Kommune. Der skal flere arbejdsløse i uddannelse eller efteruddannelse, så der skabes mening og indhold i den arbejdsløses arbejdsliv, og en effektiv vej ud af arbejdsløshed og kontanthjælp.

Enhedslisten Middelfart vil derudover arbejde for:

  • Øget beskæftigelse i kommunen
  • 30 timers arbejdsuge som forsøg.
  • At kommunen stiller krav om praktikpladser hos de firmaer kommunen bruger
  • At kommunen skifter fokus fra utallige aktiveringsforsøg til fokus på fast arbejde

Enhedslisten Middelfart vil med dette, skabe en beskæftigelsespolitik med borgeren i centrum.