Fritidstilbud

Børn og unge fortjener fællesskaber, og i Middelfart Kommune skal vi give dem rammerne for gode fællesskaber. Det kan vi blandt andet gøre gennem fritidstilbud til alle børn og unge uanset familiens økonomi, eventuelt handicap og familiens bopæl.

De unge skal inddrages i udbuddet af fritidsaktiviteter. Der er nemlig inden bedre til at berette om børn og unges interesser end børn og unge.

I fritidsinstitutionerne skal vi skabe rammerne for kreativitet, forskellighed og fællesskab. Derfor skal vi sikre minimumsnormeringer, der også her lever op til krav fra BUPL.

I Middelfart Kommune arbejder vi for:

  • Minimumsnormeringer i SFO
    Max ni børn pr. voksen
  • Etablering af væresteder i Middelfart centrum samt i kommunens mindre byer
  • Fritidspas-ordningen skal udvides
  • Ungdomsskoletilbud skal udvikles og udvides
  • Unge skal inddrages mere direkte i byplanlægningen og etablering af væresteder i kommunen
  • Middelfart Ungeråd skal inddrages mere og have mere taletid når byrådet og dets udvalg tager beslutninger der påvirker børnenes og de unges hverdag
  • Der skal flere tilbud til unge mellem 14-18 år som falder ud af den almindelige fritidsdel, såsom fodboldklubber, walker og svømning mm. så vi ikke har så mange der hænger rundt på gaderne og laver ballade fordi der ikke er nogen tilbud til dem.