Uddannelse i Middelfart Kommune

Mange af kommunens unge borgere flytter fra byen for at uddanne sig. Det er selvfølgeligt helt naturligt, at nogle unge søger mod de større uddannelsesbyer, men i Enhedslisten Middelfart skal vi sikre, at de unge der ønsker at blive kan det. Vi skal altså kunne tilbyde flere uddannelsesmuligheder (eller muligheden for at komme til disse) i Middelfart Kommune.

Middelfart Kommune skal indbyde til gode studiemiljøer. Eksempelvis gennem ungdomsboliger, men også tilbud om studiefællesskaber i byen. 

Vi skal skabe kontakt med omkringliggende uddannelsesinstitutioner, og sørge for at de og vi er rustede på til at tage imod eksempelvis udsatte unge eller unge med handicap. 

I Enhedslisten Middelfart kæmper vi for:

  • bedre uddannelsesvejledning af byens unge
  • flere elevpladser i Middelfart Kommune
  • et bredere udvalg af uddannelsesinstitutioner
  • flere studieboliger
  • bedre samarbejde med omkringliggende uddannelsesinstitutioner
  • mentorer på alle uddannelsesinstitutioner