Oliegrunden i Strib og biodversitet

Det gamle olielager, Oliegrunden, på Billeshavevej 40 i Strib er et godt eksempel på, at det der skulle være så let, åbenbart er svært. 

Enhedslisten har været meget aktive modstandere af byggeriet på Oliegrunden. Dels mener vi, ligesom mange af naboerne, at byggeri til 6. sals højde passer dårligt ind. Og dels er vi meget skuffede over den miljøscreening der har fundet sted på grunden.

Det gamle olielager har ligget stort set urørt de seneste 30 år. Dette har medført at biotopen, naturen, har udviklet sig uden forstyrrende indgreb.

Området er hjem for både ræve, grævlinge, flagermus, små pattedyr, en mængde frøer og salamandere, forskellige insekter inkl mere sjældne guldsmede og meget mere. Det er faktisk en lille perle. Derfor er det i første omgang ærgerligt at Middelfart Kommune ikke valgte at beholde det som sådan, da de havde muligheden for at overtage.

I stedet har planen for området været at fælde store dele af bevoksningen, for at bygge 135 boliger på grunden. En plan som mange naboer er kede af, og som aldeles vil spolere den lille lokale biotop.

For os i Enhedslisten har det været afgørende, at den ændring af lokalplan som vil give tilladelse til højhusbyggeriet, er truffet på et oplyst grundlag. Ligeledes ønsker vi, at Middelfart Kommune lever op til sit ansvar for, at overholde lovgivning om arts og habitatbeskyttelse. Det har, så vidt vi kan vurdere, hverken været tilfældet for det ene eller det andet. Middelfart bliver solgt som en grøn kommune, – alligevel har vi år efter år set beslutninger der peger i en anden retning.

I Enhedslisten Middelfart ønsker vi:

  • At bevare grønne områder og lægge flere til.
  • At bevare levesteder for bilag IV-arter så uforstyrrede som muligt
  • At øge biodiversiteten i kommunen, herunder at opkøbe og udlægge jord som vild natur’. Samtidig vil vi gerne øge viden og opmærksomhed på biodiversitet, så også private haver og erhvervsområder bliver mere alsidigt grønne.
  • At oprette et klimaborgerråd, som bl.a. skal høres i sager der vedrører natur og eller bygge og anlægssager
  • At Middelfart Kommune skal være fri for sprøjtegifte, til gavn for planter, dyr og drikkevand
  • At stoppe slåning af kommunale grøfter og kanter, udover hvad der er nødvendigt for trafiksikkerheden
  • At sikre, at der ikke fremover kan herske tvivl om kommunens miljøscreeningsprocesser.