Idræt i Middelfart

Idræt giver livsglæde, fællesskab og folkesundhed. Vi skal prioritere idræt gennem hele livet. Vi mener, at alle borgere i kommunen – uanset baggrund – skal have lige mulighed for at deltage i disse fællesskaber. Idrætten skal være til for alle borgere, og derfor skal der være tilbud om adgang til diverse sportsgrene.

I Middelfart Kommune arbejder vi for:

  • At udvide fritidspasordningen
  • Udvikling af idrætsfaciliteter der hvor borgeren befinder sig
  • Flere gratis adgangsmuligheder for udendørs idræt og motion
  • Gratis idrætsfaciliteter samt tilbud til visse borgere (eksempelvis ældre, psykisk sårbare eller socialt sårbare).