Flygtninge og indvandrer på arbejdsmarkedet

Borgere der har svært ved at læse, tale eller skrive dansk har sværere ved at finde fast job og dermed en plads i arbejdsmarkedet. Derfor skal vi naturligvis hjælpe vores medborgere på vejen i arbejde. Mange flygtninge og indvandrere har gode erfaringer og uddannelser fra deres hjemland. Disse kompetencer kan vi naturligvis bruge på det danske arbejdsmarked. Derfor skal borgere altså have mulighed for at få hjælp til at lære at tale, skrive og læse dansk.

Nogle flygtninge og indvandrere kæmper med traumatiserende oplevelser fra eksempelvis krigsramte hjemlande eller en voldsom flugt til Danmark. Det efterlader nogle af vores nye borgere i en ustabil situation psykisk. De skal naturligvis have hjælp til at bearbejde før man presses ud i et stressende, nyt og ustabilt system.

Mange indvandrere og flygtninge oplever at skulle sende langt flere ansøgninger end andre (lige så kvalificerede borgere). Dette eksempelvis på baggrund af navn, påklædning, religion. I Middelfart Kommune skal arbejdsmarkedet kunne rumme alle mennesker. Dette uanset din baggrund. Her mener vi, at særligt de offentlige arbejdspladser i kommunen har mulighed for at gå forrest i kampen mod stigmatisering og diskrimination.

I Enhedslisten Middelfart kæmper vi for:

  • at alle arbejdspladser skal formulere og udarbejde en strategi og diskurs for mangfoldighed blandt medarbejdere
  • meningsfuld sprogundervisning, som kan sikre borgerne muligheden for at indgå i samfundet – både i og uden for arbejdsmarkedet
  • at borgere med sproglige udfordringer i praktisk arbejde får tilknyttet en mentor der kan hjælpe med sproglige udfordringer, og sikre at borgeren får øvet sig i at benytte dansk i hverdagssammenhæng
  • at borgeren tilbydes faglig opkvalificering i form af eksempelvis kurser eller arbejdsaktivering