Kollektiv transport og cyklister

Middelfart skal være en grøn kommune, og i den forbindelse vil det være oplagt at den kollektive trafik bliver opprioritereret. Der skal derfor indføres fleksible løsninger for at kunne komme frem og tilbage på landet. Flere steder eksperimenterer man med at erstatte tomme rutebusser med gratis individuel transport efter behov. De løsninger skal udbygges. Det kan vi kun hvis vi accepterer at Middelfart på mange parameter er en landkommune, og at landboerne bliver prioriteret med løsninger der er holdbare, grønne og klimavenlige.

Trafikken i byerne

Bilerne skal ud fra centrum af byerne i Middelfart Kommune. Der skal være gågade i bykernerne i hele kommunen og ikke kun i Middelfart centrum. Så man får bilerne og den tunge trafik ud af bymidten. 

Det vil samtidig sige at der skal være større areal af byerne som gøres til bilfrie zoner. I Middelfart by, skal der være gågade fra krydset mod havnen og ned til hvor den nuværende gågade begynder.

I omegnsbyerne skal der også være flere steder, hvor der skal være gågade til gavn for byens borgere.

Der skal være mindre tung trafik, især inde midt i byerne. De skal ud og dieselbiler og lastbilers trafik i byerne skal minimeres.

Cyklister

Der skal skabes flere og bedre muligheder for cyklister. Det kunne være at man havde cykler der var gratis at benytte. Der er mange muligheder for at cykle i Middelfart Kommune, men der er også meget farlige veje. Her vil Enhedslisten have flere penge til cykelstier, nedsatte fartgrænser på særlig farlige strækninger i kommunen. Disse strækninger skal kortlægges, så man effektivt kan sætte ind der hvor det er allerfarligst. Der skal ligeledes være bedre vilkår for de cyklister, der benytter ruterne mellem kommunens mindre byer.