Om afdelingen

Vi kommer med vidt forskellige baggrunde, men sammen arbejder vi hen imod de fælles mål vi ønsker at opnå. På afdelingsmøderne koncentrerer vi os om lokalpolitik, men diskuterer også meget gerne landspolitik. Vores mål er at få så mange medlemmer som muligt til at deltage i det daglige arbejde, for jo flere vi er om det, jo større er chancen for indflydelse. Der er brug for alle til store og små opgaver. Afdelingsmødet er det ideelle sted at lære andre medlemmer at kende og stifte bekendtskab med Enhedslistens politiske grundlag. Der er altid lagt op til spændende diskussioner.

Har du lyst til at vide mere, så kom til et afdelingsmøde eller kontakt vores kontaktperson fra bestyrelsen.