Demokrati i hverdagen

Vores samfund er gennemsyret af demokrati. Vi har måske verdensrekord i demokrati.

Vi har forældrebestyrelser i børnehaver og skoler, elevråd, ungeråd og ældreråd, klubbestyrelser, ældresagen, grundejerforeninger, grønne foreninger osv. 

Overalt har vi mulighed for at være medbestemmende og mange af os bruger faktisk den stemme. Spørgsmålet er om vi får noget ud af vores lokale stemmer.

Magt korrumperer, det har vi set utallige gange. 

Enhedslisten arbejder konstant med, at udvikle demokratiet internt og eksternt. Cirkulationsordninger, menneskerettigheder, ligeløn, magtdeling, armslængdeprincipper, offentlighed og direkte demokrati (hvor det giver mening) er væsentlige omdrejningspunkter for det bæredygtige demokratis udvikling.

Hvordan kan vi forbedre vores demokrati?

Enhedslisten Middelfart vil arbejde for:

  • at dagsordnerne til byrådsmøderne bliver demokratiserede, så f eks kun personsager kan være lukkede punkter på byrådets dagsorden. 
  • at  give en tydelig stemme til de personer der til daglig beskæftiger sig med et givent område; det være sig faglige organisationer, pårørende oa. Alt for mange videnspersoner oplever, at blive tilsidesat af et apparat, der arbejder ud fra alternative præmisser.
  • at medlemmer af kommunale råd (f.eks ældreråd, ungeråd og handicapråd), skal oplyse partitilhørsforhold, således at borgerne har en reel mulighed for at vide om deres stemme også kan være påvirket af en partipolitisk linje.