Kulturtilbud

I Enhedslisten Middelfart mener vi, at kulturelle oplevelser skal være tilgængelige for alle mennesker fordi kultur er vigtigt for at udvikle vores sociale bevidsthed, og for at øge mangfoldigheden.
Vi ønsker at løfte kulturen i Middelfart og dermed gøre kunst, musik, film, teater, litteratur mere tilgængeligt, så alle mennesker har mulighed for at deltage i mange forskellige slags kulturelle aktiviteter.
Ingen mennesker må være forhindret i at opleve kommunens kulturtilbud på grund af dårlig økonomi. I Enhedslisten Middelfart mener vi derfor, at institutioner som Clay og Middelfart Bys Museer, ligesom bibliotekerne, bør være gratis at besøge for alle kommunens borgere. Såfremt der er behov for bruger båret finansiering af kulturtilbuddene, kan der oprettes caféer som beskæftiger borgere tilknyttet sociale og psykiatriske tilbud. Dette fungerer godt i flere andre kommuner landet over og løser flere udfordringer på én gang.

Kulturen i folkeskolen
Kunst styrker børn og unges evner til empati og indsigt. Desuden er kultur og kunstneriske projekter et redskab til at skabe fællesskaber på tværs af både alder, køn og baggrund. Derfor mener vi, at der skal mere kultur ind i folkeskolen. Børnekultur og amatørteater skal være et tilbud for alle børn i lokalområderne, da det kan være med til give børnene et fællesskab og en selvsikkerhed, som folkeskolen ikke alene kan give.

En stærk ungdomskultur
Der er i særlig grad brug for fokus på ungdomskulturen, da Middelfart har mange børn og unge mennesker tilknyttet Middelfart Kommune. 

Det er Enhedslisten Middelfarts mål at: 

  • Øge støtten til lokale iværksættere og innovative kulturprojekter, der kan være med til at sætte Middelfart på landkortet, og som kan øge opmærksomheden omkring Middelfart som kulturby. Der skal derfor sikres gode vilkår for aktiviteter som kulturfestivaler, musikcaféer, teater m.m.
  • Gøre priserne i Middelfart Musikskole mere tilgængelige og brugervenlige. Grænsen for at søge friplads for lavindkomstgrupper skal forhøjes, så flere kan få råd til musikskolen. Dertil skal der kunne søges friplads i særlige tilfælde
  • Give plads til streetkulturen, ildsjælene og deres selvorganisering i ungdomsmiljøet i Middelfart kommune. Vi bakker op og støtter den alternative streetkultur i Middelfart. Dette gælder eksempelvis projekter på Walker eller i skaterhallen
  • Styrke og støtte Middelfarts ungdomsråds arbejde

Enhedslisten Middelfart vil på kulturområdet arbejde for:

  • Kulturpas til børn og familier der sidder hårdt i det
  • Sænkning af prisen på brugerbetalingen i Middelfart Musikskole og forhøje grænsen for friplads til eleverne.
  • At støtte, udvikle og hjælpe socioøkonomiske virksomheder inden for kulturområdet