Socialistisk Ungdomsfront

Enhedslisten har ingen ungdomsorganisation, men i Middelfart samarbejder vi med Socialistisk UngdomsFront (SUF), og opfordrer vores unge medlemmer til også at blive aktive her. SUFs lokalafdeling i Middelfart deltager i medlemsmøderne i Enhedslisten, og hjælper generelt til ved politiske arrangementer.

Læs mere om SUF på deres egen hjemmeside. Hvis du er under 30 år, kan du i blive dobbeltmedlem af både Enhedslisten og SUF. Det koster ikke ekstra.