Mike Mogensen Thiemer

39 år. Gift med Lene, 2 børn.

Jeg arbejder på et bostøttende socialpædagogisk bosted for voksne med psykiske eller fysiske udviklingsforstyrrelser. På min afdeling er der desuden meget psykiatri. I mit arbejdsliv har jeg hovedsagligt været indenfor den pædagogiske sektor med afstikkere til undervisningssektoren.

Jeg har en god stor erfaring med frivilligt arbejde og bestyrelses-arbejde og har været politisk aktiv siden 2009.

Mærkesager

  1. Folkeskolen
    Folkeskolen er ikke blevet som vi havde håbet. Klasserne er blevet for store og der er for mange børn, der ikke får den hjælp de har brug for. Børn med specielle behov er sendt ud i almenklasserne, uden at der er kommet ekstra ressourcer til og uden at skolens personale er blevet opkvalificeret til at kunne imødegå børnenes problematikker. Lov 409 var et fejlskud, der svækkede lærernes fleksibilitet til elevernes ugunst. Det ønsker jeg at ændre på.
  2. Børn og unge
    For mange børn og unge får ikke den hjælp de har brug for. De imødegås af et system, der er styret af økonomisk mådehold og derfor sker det oftest, at børnene får et tilbud, der ikke passer til dem. I deres baggrund har de ellers ofte være forbi fagpersoner, der har været i stand til at beskrive deres behov, men deres mening tillægges ikke nok vægt. Børn skal ikke underlægges kommunens normer for fællesskab, men tilbydes et fællesskab der passer dem. Den tidlige indsats skal forstærkes og tilføjes flere midler end nu. Det ønsker jeg at ændre på.
  3. Psykiatri
    I de seneste år har psykiatrien fyldt meget lidt i de kommunale budgetter, trods det faktum at der er tale om borgere, der har ekstra brug for hjælp. Der er blevet sparet på tilbuddene og man overlades for ofte til sig selv. I mine øjne burde man have bedre og mere udvidede muligheder for ledsagerordning, mentorordninger og hjælp og mulighed for at dyrke fællesskaber bør fylde meget mere. Selv med en psykisk sygdom har man brug for at vide, at man hører til et sted og bliver holdt af.

Profil på Altinget:
https://www.altinget.dk/kandidater/kv17/mike-mogensen-thiemer