Mærkesager

Enhedslisten Middelfart vil i de kommende fire år arbejde med følgende fokuspunkter:

  • Bedre ansættelsesvilkår for ansatte i plejesektoren
    Presset for de ansatte i plejesektoren er steget voldsomt. Borgernes udfordringer fylder mere end tidligere og ofte er der derfor ikke ikke afsat tid nok til, at kunne nå omkring alle opgaver. Arbejdet bliver derfor ofte af praktisk art, hvor der ikke levnes meget plads til nærvær.

    På plejehjemmene berettes der ofte om ansatte, der går i alenevagter og som må finde sig i at blive slået, bidt og revet af angste borgere, der har udviklet psykisk sygdom. Det er stærkt psykisk belastende for personalet at arbejde under de forhold og det er svært at få lov til at kunne bevare den faglige stolthed i arbejdet.

    I Enhedslisten vil vi arbejde for, at mennesket kommer tilbage i centrum, så borgerne får den nærhed og pleje de har brug for. Der skal sættes økonomi af til bedre normeringer i personalegrupperne, mere tid til varme opgaver og nære relationer og så skal der være flere muligheder for faglig opkvalificering. Vi vil samtidig arbejde for at få udvidet klippekorts-ordningen for hjemmeboende borgere.