Ændringsforslag til Budget 2020

Enhedslisten Middelfart stiller følgende ændringsforslag til det indgået budget for 2020 1.    Den manglende prisfremskrivning fra 2018 til 2019 skal godskrives, så de besparelser det gav på Børne, Kultur og Fritid området                  1,938 mio. Skoleområdet                                          0,837 mio. Social og Sundhedsområdet                        2,942 mio. Miljø og Energi området                           

Et lille budgetindlæg #2

Som sagt står budgetforhandlingerne for døren. I vores første indlæg åbnede vi for, hvordan vi ønsker en saltvandsindsprøjtning til børne- og ældrelivet i kommunen. I det her indlæg skal de handle om træer. For træer er ret gode – sådan både for os mennesker og miljøet.

Drop budgetloven

Et af de helt store problemer med budgetloven er frygt. Frygten for at overskride regler og love, som vil udløse bøder. Enhver ansvarlig lokalpolitikerne ønsker på ingen på, at vedkommendes kommune skal rende ind i statslige bøder til kommunekassen. Det gælder heller ikke her i Middelfart,

Nyhedsbrev februar

Kære kammerater Vi har d. 2. februar holdt et hyggeligt medlemsmøde, hvor vi fik diskuteret en del lokalpolitik, men også kom ind på landspolitikken. Vi har jo snart valg. Og netop det kommende folketingsvalg ligger os meget på sinde: Hvad skal vi gøre her i det

Nyhedsbrev – årets sidste

Kære kammerater Året 2018 nærmer sig sin afslutning, og det er tiden, hvor man både ser tilbage og frem. Hos Enhedslisten Middelfart ser vi tilbage på et begivenhedsrigt år, der startede med konstitueringen af den nye kommunalbestyrelse. Det gik godt på den måde, at Paw fik

Pressemeddelelse budget ‘19

Forvaltningen i Middelfart kommune har tænkt nogle tanker, hvad angår det kommende budget. Hos Enhedslisten har vi kigget på budgetforslaget. Først og fremmest ser vi positivt på direktionens forslag om yderligere afdrag på kommunens gæld. Ved at afdrage på gælden, vil vi kunne give kommunen et

Modige beslutninger

I Odense kommune valgte man for budget 2018 en noget overraskende løsning – man hævede skatten. Løsningen virkede i sig selv overraskende, fordi det normalvis ikke er populært at hæve skatterne. Endnu mere overraskende var det i lyset af tidspunktet: få måneder før et kommunalvalg. Man kunne have