Pressemeddelelse, budget ’21

Enhedslisten Middelfart kan ikke tilslutte sig det kommende budget for Middelfart kommune, fordi man ikke ønsker at udvide rammen for investeringer i borgernær velfærd. Vores kommunalbestyrelsesmedlem, Paw Nielsen, finder det foreliggende udspil for konservativt og så gerne, man udvidede rammen for driften, sådan man kunne løfte

Enhedslistens ønsker til budget ’21

Middelfarts Ø går til de kommende budgetforhandlinger med følgende ønsker og krav. Puljetyranniet på skole- og daginstitutionsområderne skal sløjfes – og pengene skal gives i forhold til demografien. Vi skal vise tillid til de decentrale enheder: De ved bedst. Desuden skal alle skoler og institutioner have

Ændringsforslag til Budget 2020

Enhedslisten Middelfart stiller følgende ændringsforslag til det indgået budget for 2020 1.    Den manglende prisfremskrivning fra 2018 til 2019 skal godskrives, så de besparelser det gav på Børne, Kultur og Fritid området                  1,938 mio. Skoleområdet                                          0,837 mio. Social og Sundhedsområdet                        2,942 mio. Miljø og Energi området                           

Forligs i budgetforhandlingerne

Enhedslisten valgte her til aften at forlade budgetforhandlingerne angående et budget for 2020. Vores kommunalbestyrelsesmedlem, Paw Nielsen, er ikke blevet mødt med forhandlingsvilje ift. til vores udspil, og har derfor set sig nødsaget til at forlade forhandlingsbordet. Paw lægger vægt på, at han gerne så genopretningen

Et lille budgetindlæg #2

Som sagt står budgetforhandlingerne for døren. I vores første indlæg åbnede vi for, hvordan vi ønsker en saltvandsindsprøjtning til børne- og ældrelivet i kommunen. I det her indlæg skal de handle om træer. For træer er ret gode – sådan både for os mennesker og miljøet.

Et lille budgetindlæg #1

Om lidt står de kommende budgetforhandlinger for døren – og endnu engang rasles der med nedskæringssablerne. Men hvorfor egentlig? Middelfart kommune har egentlig en ret god egenkapital, indtægterne er stabile – hvorfor skulle den demografiske udvikling skræmme? I Middelfarts Ø har vi et lille forslag til

Drop budgetloven

Et af de helt store problemer med budgetloven er frygt. Frygten for at overskride regler og love, som vil udløse bøder. Enhver ansvarlig lokalpolitikerne ønsker på ingen på, at vedkommendes kommune skal rende ind i statslige bøder til kommunekassen. Det gælder heller ikke her i Middelfart,

Nyhedsbrev februar

Kære kammerater Vi har d. 2. februar holdt et hyggeligt medlemsmøde, hvor vi fik diskuteret en del lokalpolitik, men også kom ind på landspolitikken. Vi har jo snart valg. Og netop det kommende folketingsvalg ligger os meget på sinde: Hvad skal vi gøre her i det

Skolen i et vadested

Af Victoria Velásquez, Spidskandidat Enhedslisten Fyn og Kasper Philbert, Enhedslisten Middelfart Den danske skoletradition er ofte blevet diskuteret, politiseret og rost i skåltaler. Vi har slået os op på at have en skole, der giver chancer og muligheder. Men siden den seneste reform af folkeskolen, har