Nyhedsbrev april

Nyhedsbrev fra Enhedslisten Middelfart   Vi er ikke bange for en konflikt, den kan være nødvendig Overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte trækker i langdrag. Prognosen for OK18 ser ikke godt ud: hverken kommuner, regioner eller staten ønsker at indgå den samlede og retfærdige aftale, som de

Spar skolen væk

Det går godt i Middelfart kommune – rigtig godt. Krisestemningen er blæst væk: regnskabet for 2017 viser et overskud på 43 mio. mere end budgetteret. Men vi undrer os: hvordan kan det være, vores lærere endnu ikke har en lokalaftale om deres arbejdstid? Burde der ikke

Direkte Debat

Med forslaget om at afskaffe uddannelsesloftet, er der kommet gang i de borgerdrevne forslag i hele Danmark. Forslaget lægger op til at vise det enkelte menneske tillid og fordrer dermed ansvarlighed. En ansvarlighed, vi er historisk gode til at give hinanden i Det danske samfund. Jeg

Velkommen i det nye år

Kære venner Et hektisk og spændende år er forbi hos Enhedslisten Middelfart. Tydeligst står måske vores genvalg i november – vi er rigtig glade for at bevare vores plads i kommunalbestyrelsen. En plads, der giver os mulighed for at være med i substansen, når lokalpolitiske beslutninger

Erhvervskolen i Ejby

Ringer man rundt til erhvervsskolerne i Danmark, har man en generel mangel på praktikpladser til de unge, der gerne vil have en faglært uddannelse. I vores kommune er det omvendt.  Det er paradoksalt: i en tid, hvor vi mangler håndværkere, har vi lærepladser klar i kommunen. Men de unge mangler. Vi tror det

Hvad er værdighed?

Onsdag d. 25/11 var jeg en tur forbi Vestre Skole. Heldigvis ikke kun for selv at tale og argumentere. Men for at lytte. Lytte til fortællinger fra levende liv – ÆldreSagen havde inviteret. Det var med en hvis spænding, jeg mødte op til ÆldreSagens arrangement i forbindelse med kommunalvalget. Spænding, fordi ÆldreSagen havde valgt et intelligent format