Hvor er der en voksen?

Enhedslisten Middelfart har den 10. juni underskrevet et tværpolitisk forståelsespapir udarbejdet af Maria Lund Hansen fra “Hvor er der en voksen?”

I Enhedslisten Middelfart vil vi til hver en tid kæmpe for børnene. Det er vores pligt, at være på børnenes side og tale deres sag. Det fortjener de! Samtidig er det en fremtidsinvestering, at give børnene gode vilkår nu.

Ved underskrivelse af denne støtter vi bl.a. arbejdet for:

  • At Middelfart Kommune beregner normeringen ud fra antal pædagoger på stueplan og leder højst tæller 60% i normeringen
  • At Middelfart Kommune indfører minimumsnormeringer i senest 2023 og i 2024 arbejdes der på at styrke i samtlige af kommunens institutioner
  • At Middelfart Kommune fokuserer på at skabe gode fysiske rammer, både inde og ude, på alle kommunens institutioner.