Kommentarer til direktionens budgetforslag

Forvaltningen i Middelfart kommune har valgt at sende sit forslag til budgettet for 2021 i høring. Hermed retter vi vores kommentarer.

Ældreplejen

Ser vi på direktionens prioriteringsforslag, springer det os i øjnene, at man endnu engang vil spare på social- og sundhedsområdet.

Det er ikke lang tid siden, man skar i hjemmeplejen og nedlagde plejehjemspladser – nu bruger man samme finte igen!

At man samtidig – midt i en Corona-tid – vil spare på rengøring og genoptræning, forstår vi slet, slet ikke. Vil man virkelig ikke ældre medborgeres ve og vel?

Social- og sundhedsområdet i Middelfart kommune har været presset i mange år, vi har svært ved at tiltrække faglærte medarbejdere – nu gør man vilkårene for de ældre medborgere og de ansatte endnu værre.

Under Corona-nedlukningen valgte mange ældre at takke nej til en plejehjemsplads pga. usikkerhed om den unaturlige situation. Det er dybt forkasteligt, at de færre ansøgninger nu får kommunen til at spare i ældreplejen.

Børn

Ift. vores dagtilbud ønsker direktionen tilsyneladende stadig at slagte vores børn.

Ved at skære ned på åbningstider, gør man livet utryggere for de pendlerfamilier, som i forvejen har svært ved at hente ungerne inden for de nuværende åbningstider.

Daginstitutionerne vil desuden i den kommende tid møde føle et større pres på deres kerneopgave, fordi de skal køre AULA ind som samarbejdsplatform: Det pres vælger direktionen fuldstændigt at forbigå i sine udvidelser ved at afsætte 300.000 kr. til en ny konsulent. Opgaven skal institutionerne tilsyneladende selv løfte?

Børn, der bruger institutionerne i sommerferieperioden, skal åbenbart stuves sammen i tre institutioner, læser man direktionens øvrige forslag til besparelser. Det kan være fremmedgørende at skulle kastes rundt, er ens forældre tvunget på lønarbejde.

De besparelser, man pålægger daginstitutionerne, vil man åbenbart føre videre i et uklart og ubeskrevet prestigeprojekt.

Vi mener tiden er inde til en styrkelse af vores daginstitutioner ved at tiltrække dygtigt personale. Vi har ikke brug for konsulenter, der skal overvåge vores børn og medarbejderne i daginstitutionerne.

Skole og ungdom

De foreslåede besparelser på sagsbehandlingen i BUF er desuden helt forkerte.

Når børn og unge med handicap, sygdom eller i en livskrise har ansøgninger i BUF, er det nødvendigt, vi som fællesskab handler hurtigt og korrekt. Børn har brug for omsorg, nærhed og støtte.

Ved at styrke BUF, frem for at spare på området, vil vi kunne støtte daginstitutioner, skoler m.fl. i deres daglige samarbejde med børn og unge. En vej vi finder, som den rigtige.

En styrkelse af uddannelsesvejledningen af de unge vil også være at foretrække – frem for de besparelser, direktionen har på bordet. En styrket vejledning af de unge vil give det unge menneske større klarhed om sin uddannelsesvej – og vil efterfølgende styrke ungdomsuddannelsernes fastholdelsestiltag. Måske er det gået de virkelighedsfjerne direktører i direktionen, at der arbejdes med fastholdelsestiltag på alle ungdomsuddannelser?

Vi anerkender, direktionens ønsker om de øgede IT-indsatser i vores skoler. Men vi står undrende overfor ”styrkede skoleprofiler”, da udviklingen af disse vil tage tid fra kerneopgaverne – og samtidig kræve mere papirarbejde i kommunekontorerne.

Faktisk burde man eftergive gæld for alle vores folkeskoler, som man har gjort det med Vestre skole.

Det er os totalt uforstående, man endnu engang forbigår Skrillingeskolen. Skolen varetager en vigtig opgave i vores lokalsamfund og burde møde et reelt løft i ressourcer.

Direktionen burde vise de ansatte i vores fællesskab langt større anerkendelse ved at støtte dem i deres kerneopgave. Ikke ved at ansætte endnu flere konsulenter og komme med endnu flere besparelser.

Vi så desuden gerne, man havde større fokus på oplandet til Middelfart by og f.eks. kiggede på at lave ungemiljøer i områder som Gelsted, Nr. Åby og Ejby.

Ungemiljøet i selve Middelfart virker stærkt, men hvordan får vi styrket et positivt ungeliv uden for bygrænsen?

Det er et spørgsmål, vi gerne så, man brugte tid på at besvare.

Forslag til tiltag

Samtidig foreslår vi, der indføres en whistleblower-ordning, der giver pårørende, forældre og personaler mulighed for at indberette kritisable forhold.

Vi har både igennem dokumentarer fra daginstitutioner og hjemmeplejen set, hvordan der er brug for en whistleblower-ordning. Den betændte sag og dårlige behandling af børnene i autismetilbuddet Karlsvognen på Strib skole, underbygger os i troen på ordningen.

I genopretningen af de kommunale velfærdsområder så vi gerne, at direktionen brugte de forhåndenværende midler i stedet for at gemme ressourcer væk. Et konservativ bud ville være at bruge 10 mio. mere end tiltænkt.

Samtidig ville vi gerne, at kommunalbestyrelsen var deres ansvar bevidst og fjernede kommunens tilskud til keramikmuseet Clay og Brobygning Middelfart. Syv millioner kroner er mange penge i en forholdsvis lille kommune som vores. Og så længe kernevelfærden langt fra er på plads, burde man se bort fra prestigeprojekter som disse.

Med besparelserne på prestigeprojekterne, en lille besparelse på slidlag og yderligere 10 mio. investering, vil vi som minimum kunne finde 20 mio. til investeringer i mennesker og velfærd.

Tiden er ikke inde til flyvske prestigeprojekter – vi har brug for investeringer i mennesker og genopretning af ødelagte områder.

For de mange, ikke de få.