Enhedslistens ønsker til budget ’21

Middelfarts Ø går til de kommende budgetforhandlinger med følgende ønsker og krav.

Puljetyranniet på skole- og daginstitutionsområderne skal sløjfes – og pengene skal gives i forhold til demografien. Vi skal vise tillid til de decentrale enheder: De ved bedst.

Desuden skal alle skoler og institutioner have halveret deres gæld, ligesom det fornuftigt nok skete for Vestre skole.

Det samme gælder Rusmiddelcentret. Centret er en succes uden lige – og derfor skal deres gæld selvfølgelig eftergives.

Vi vil have styrket handicapområdet og lokalpsykiatrien. Efter års underbudgettering skal de mest sårbare mærke, de er overskud på finanserne.

På ældreområdet vil vi have tilbagerullet besparelserne fra 2019, da vi kan se, der er behov for varme hænder.

Desuden skal vi opjustere den grønne omstilling – og især investere i flere skovområder.

Vi skal desuden investere direkte i ungdommen.

Ungdommen skal tilbydes bedre kollektiv transport udenfor de normale transporttidspunkter, så det bliver nemmere for unge f.eks. at komme til og fra Walker.

De unge skal desuden tilgodeses i forhold til arrangementer, som kan foregå hensigtsmæssigt i forhold til Covid-19.

Med Covid-19 står mange unge i en helt ny situation, når det gælder venner og fællesskab, derfor er det helt nødvendigt, vi understøtter dem i nye tanker omkring ungearrangementer.


Vi mener ikke, det er rigtigt at sætte 25 mio. ind på bankbogen, når der allerede står mere end 100 i forvejen.

Kommunen er oversolid, hvad angår likviditet – og så længe, der er behov, skal vi investere.

Covid-19 har vist os, der ikke er brug for de store investeringer i turisme og byliv, der er afsat. Derfor foreslår vi, at man sløjfer tilskuddet til foreningen Brobygning Middelfart.

I samme moment ser vi også gerne, kommunen trækker sin støtte til keramikmuseet Clay.