Reformen, der blev væk

af Paw Nielsen og Kasper Philbert, Enhedslisten Middelfart

Her gik vi lige og glædede os: Justeringen af den fatale skolereform fra 2014, skulle sætte eleverne mere fri, vise lærerne større tillid – og generelt skabe en bedre skoledag landet over.

Man ak, ak, ak… den er jo næsten væk. Reformen af reformen. Selvom vores undervisningsminister – både som minister og ft-medlem – ikke har været nærig med sin kritik, er ændringerne utroligt små.

Selvfølgelig er vi glade for kortere skoledage for de yngste elever – det manglede da bare. Vægtningen af fag som billedkunst, historie og sprog, er vi også glade for. En evaluering af de nationale test ser vi også frem til. Resultatet må være, de ender i skraldespanden: hvor de hører til.

Det er svært at kalde forliget, der nu ligger, som andet end et nederlag for den afgående minister og en enorm sejr for de centralistiske partier.

Virkeligheden i Middelfart

Regeringens justering giver dog Middelfart en gylden chance: Der bliver større mulighed for at ændre i skoledagenes længde. Det mener vi er det rigtige at gøre.

Både fordi vi gerne så, samlæsningsmonstret forsvandt helt fra vores skoler (40 børn om en lærer), lærerne vandt lidt fortjent forberedelsestid – og fordi børn og unge fortjener mere kontrol med deres egen tid.

Det er dog altafgørende, skolerne får mere kontrol med deres egne skoledage. Og det får vi mulighed for at give dem nu.

Vi ønsker demokratiske forhold i kommunens skoler.

At lade lærere, ledelser, bestyrelser og  ikke mindst elever samskabe skolens hverdag uden den store centrale styring må være det centrale omdrejningspunkt for den nærmeste fremtid.

Demokrati, dannelse og læring kommer nemlig ikke af sig selv. Det er en individuel proces, der foregår i sunde fællesskaber. Sådan et fællesskab skal vores skole være.