Et lille budgetudkast #4

For os er fastholdelse af vores medarbejdere vigtigt. De leverer til dagligt det fundamentale arbejde i vores samfund. Derfor ser vi gerne, man forbedrer vilkårene for dem. Vi skal som ansættende institution drøfte med de faglige institutioner, hvordan medarbejderne vilkår kan forbedres.

I vores optik er gode aftalte forhold centrale, fordi det giver medarbejderne plads til at udføre de opgaver, de er ansatte til. Ved at indgå i samarbejde med de faglige organisationer, kan vi imødekomme medarbejdernes fagligheder f.eks. i forhold til gode overenskomster og lokale aftaler.