Et lille budgetindlæg #3

Tilbage i budget ’18 fik vores kommunalbestyrelsesmedlem styrket lokalpsykiatrien i Middelfart kommune. Vi så det dengang som afgørende for at gå med i budgettet, fordi vi her fik understøttet nogle af samfundets svageste grupper. Men investeringen vidner også om, at der er plads til at investere i velfærden igennem omfordeling til dem, der har behov for det.

I budget ’20 vil vi samme vej.

For os at se handler velfærd om, at vi alle skal have den hjælp, man har behov for. Derfor ønsker vi at investere målrettet på handicapområdet. Hvad enten man er fysisk eller psykisk udfordret, skal Middelfart være en indbydende kommune, der byder på uddannelse, omsorg og samhørighed.

Den nye økonomiaftale mellem kommunerne og regering skal være med til at løfte et af de områder, som har mærket sparekniven hårdest.

Udover den lille tilførsel på 1,7 mia. fjernes en del af statens formynderi ift. kommunernes egne penge: Det årlige effektiviserings- og moderniseringsprogram er væk, hvilket giver kommunerne 0,5 mia. af deres egne penge at bruge af.

Samtidig kan finansieringen ved at skære i det lokale bureaukrati. Besparelser i mellemlederlaget, vil kunne give 1,5 mio. kroner til velfærd og varme hænder.

Det, mener vi, er den rigtige vej at gå.