Et lille budgetindlæg #1

Om lidt står de kommende budgetforhandlinger for døren – og endnu engang rasles der med nedskæringssablerne. Men hvorfor egentlig?

Middelfart kommune har egentlig en ret god egenkapital, indtægterne er stabile – hvorfor skulle den demografiske udvikling skræmme?

I Middelfarts Ø har vi et lille forslag til omfordeling: Hvad med at vi sparede på den økonomiske støtte til Clay – for i stedet at bruge pengene i velfærden?

Hos Ø så vi gerne, børn, unge og ældre fik en saltvandsindsprøjtning, der kunne mærkes. 2,5 mio. kunne findes ved at sænke tilskuddet til Clay. Museet råder i dag over en kommunal støtte på fire millioner, for ikke at tale om statsstøtte, private midler og en betragtelig indgangspris.

Da der kommer flere ældre og børn, har vi brug for flere penge til områder som ældrepleje, daginstitutioner og ikke mindst skoler.

Vi behøver ikke føre sparekniven ind i vores kerneområder – der er alternativer.