Enhedslistens effektiviseringsforslag

Middelfart kommune har spillet ud med en bred række effektiviseringsidéer. Mange af dem, kan vi tilslutte os, da de giver god mening, mens andre ligner fugle på taget – eller ren og skær centralisering.

Vi kommer her med en perlerække af forslag, som vi mener også må drøftes.

Som det første, synes vi, at lyset på rådhuset skal være slukket mellem 20:00 til 5:00 næste morgen. Kommer man forbi lokalerne en sen aften, er det ikke sjældent, man ser lys i f.eks. Byrådssalen. Denne besparelse er lavthængende, da den egentlig bare handler om, at der laves en gennemgang af sensorer.

I Middelfart har vi et tværfagligt team, der tit og ofte rykker ud, skal der f.eks. vurderes om et barn skal skoleudsættes. Dette team har bemyndigelse over pædagog, talepædagog, fysioterapeuter og andre fagpersoner, der oplever barnet i dagligdagen. Vi mener, der holdes for mange tværfaglige møder med det resultat, at forældre og de daglige fagpersoner underkendes.

Derfor er vores forslag, at man udover forældre anderkender fagpersoner såsom pædagoger og lærere, når der skal tages stilling til, hvor vidt f.eks. et barn skal skoleudsættes. Diverse teams og ledere skal aflevere beslutningskompetencen hos de folk, der har med det her at gøre: Forældre og de daglige fagfolk.

I effektiviseringens navn, kan vi ikke forstå, man ikke har kigget på disse rundbordssamtaler og deres kolde hænder. For os at se, kunne man sagtens mindske størrelsen og brugen af tværfagligt team – for til gengæld at tilføre flere medarbejdere til velfærdens helte.

Derudover er den lavest hængende frugt vel kommunalbestyrelsen selv: Før vederlagene tilbage til 2017-niveau og kig på, om ikke forplejningen er lige rigelig. Vi kræver så tit af kommunens ansatte, de skal gå forrest. Men helt ærligt: Det burde politikerne selv gøre.