Budgetforhandlingerne er i gang

Her til aften har Paw været til bilateral møde med borgmesteren. Bestyrelsen i Enhedslisten Middelfart sendte ham afsted med nedenstående udgangspunkt.

Det er vigtigt for os, at enhver investering, vi foreslår finansieres krone for krone, sådan ansvarligheden ikke går tabt. Fra bestyrelsens side ser vi frem til de videre forhandlinger og håber, der bliver plads til rød-grønne aftryk, så vi kan se os selv i budgetaftalen.

Enhedslisten Middelfarts forslag til budget 2020

Reduktion Forøgelse
Tilskud til Clay 2,50 mio Vild natur og smukke træer 1,00 mio
Pulje til lokaletilskud 0,50 mio Rum til leg og barndom i daginstitutionerne 2,00 mio
Udskiftning af slidlag på vejene 3,04 mio Læringspotentialer for de mange i folkeskolen 3,00 mio
Færre kolde hænder i administrationen på rådhuset 3,00 mio Etisk korrekt behandling på handicapområdet og psykiatrien 1,50 mio
Ledelseslaget i hjemmeplejen trimmes 1,00 mio Anstændighed i ældreplejen 2,50 mio
Ledelsespersonale på skoleområdet 1,00 mio Rum for ungdom og kollektiv trafik 1,00 mio
Fjernelse af erhvervsstøtte til brobygning Middelfart 3,00 mio
Færre penge til gældsafvikling 5,00 mio
Samlet besparelse 19,04 mio Samlet investering 11,00 mio