Velkommen i det nye år

Kære venner

Et hektisk og spændende år er forbi hos Enhedslisten Middelfart.

Tydeligst står måske vores genvalg i november – vi er rigtig glade for at bevare vores plads i kommunalbestyrelsen. En plads, der giver os mulighed for at være med i substansen, når lokalpolitiske beslutninger skal tages. Men også en plads, der forpligter: forpligter os til at være tæt på de helt nære forhold rundt omkring i vores geografisk store kommune.

Et af de steder, vi i det forgangne år havde mulighed for at sætte vores aftryk, var ved budget ’18 – og her bed vi til bolle. Med vores enlige medlem af kommunalbestyrelsen formåede vi bl.a. at styrke lokalpsykiatrien – et af de områder, vi har kæmpet hårdest for, fordi nedskæringer i vores kommune simpelthen har været for store.

Samtidig rundede vi året af med en god beslutning i kommunalbestyrelsen, da et konventionelt landbrugs ønske om at udvide i Båring ikke blev godkendt. Vi mener ikke, det konventionelle landbrug har en fremtid, fordi det skader vores miljø og klima rigtig meget – og det ønsker vi ikke. Vi ønsker derimod kvalitetsvarer, der er bæredygtige i forhold til netop klima, miljø – og ikke mindst menneskers helbred.

Og netop det konventionelle landbrug er et af vores fokusområder i det nye år: i Gelsted ønsker et andet landbrug at udvide, hvilket vi hos Enhedslisten ikke kan støtte. Det er os magtpåliggende, at vores kommune bliver bannerfører, når det gælder klima og miljø.

I det nye år vil vi samtidig forsøge at skabe bedre forståelser og bånd til kommunens unge. Der findes over hele kommunen utroligt mange ivrige unge mennesker, vi gerne vil lytte til – i første omgang gennem uformelle lyttemøder, vi arbejder på at planlægge. Vi vil så gerne høre fra de unge selv, hvilke områder de kunne se styrket i vores hverdag – og hvor de selv kunne byde ind med ressourcer, idéer og kræfter.

En ny deleforening blev startet op i slutningen af ’17 – og vi har været med fra start. Et arbejde vi lægger flere kræfter i det kommende år, fordi foreningen både kan styrke fællesskab og vores syn på forbrug.

Vi ser det som en rigtig vigtig opgave at have et øre med i rigtig mange projekter, foreninger og tiltag i det nye år, fordi vi mener, det er vigtigt at lytte for at kunne forstå kommunens samlede puls.

Og med netop ønsket om deltagelse vil vi gerne opfordre alle jer derude til at give os et praj – eller deltage i vores forening, hvis I mener, vi kan gøre noget bedre.

 

Vi glæder os rigtig meget til at komme ud og møde jer i det nye år.

 

Med ønsket om et godt 2018

Enhedslisten Middelfart