Mennesker og skole

Mandag aften var jeg til dialogmøde med skolebestyrelser og skoleledere fra hele vores kommune. Medarbejdernes organisationer DLF og BUPL var også med.

At lytte til alle de mennesker, som vil vores børn, unge og folkeskolen er simpelthen en fornøjelse. Det vidner om, hvor stærkt vores lokaldemokrati egentlig er. For folkeskolen er en del af dagligdagen. Det er her børnene går – og det er her man kan mødes i foreninger og til arrangementer.

Engagementet og de gode idéer boblede og kogte. Frøs man lidt, fik man varmen.

Rigtig mange vil nemlig gerne give deres besyv med, og de har tanker og idéer, som vi i kommunalbestyrelsen skal tage med i vores videre arbejde. For folkeskolen bliver kun stærkere af gode input.

Jeg lagde på mødet især mærke til, hvordan der blev talt om, at skolens opgave er at gøre vores unger livsduelige, dannede og bevidste mennesker: De skal være ”nogen” og ikke ”noget”. Det kan jeg kun støtte op om.

Friskolerne i Danmark har medvind i disse år, fordi de lægger vægt på andet en test, karakterer og prøver – mennesket skal i centrum. Den tanke må vi have tilbage til folkeskolerne i det nordvestfynske – det bakker jeg op om.

Så kan det godt være, vi kommer til at træde de verdensfjerne politikere på Borgen over tæerne – det lever jeg med. Folkeskolen skabes ikke for at passe ind i smarte regneark: Den er til for folket – og skabes af folket.

Og netop derfor var mandag aften en fornøjelse: for rigtig mange folk vil Middelfarts folkeskoler.

Det er spændende år, vi går i møde.

Kammeratlige hilsner

Paw Nielsen