Direkte Debat

Med forslaget om at afskaffe uddannelsesloftet, er der kommet gang i de borgerdrevne forslag i hele Danmark. Forslaget lægger op til at vise det enkelte menneske tillid og fordrer dermed ansvarlighed. En ansvarlighed, vi er historisk gode til at give hinanden i Det danske samfund. Jeg glæder mig til at se om forslaget kan samle de krævede 50000 underskrifter.

I Middelfart vil vi ikke være bagefter udviklingen med borgerdrevne forslag! 850 underskrifter skal til, hvis vi vil have et forslag til debat i kommunalbestyrelsen.

Ét af de rejste forslag omhandler psykologhjælp til unge. Ud fra min erfaring fra erhvervs- ungdoms- og voksenuddannelserne finder jeg forslaget ret plausibelt.

For mange unge i Danmark kæmper med problemer, der står i vejen for et godt liv.  De har simpelthen rigtig mange ting med i bagagen, som de ikke har fået behandlet. Andre bliver stressede af det evigt høje tempo, unge i Danmark skal foretage deres valg i: man skal helst have nået det hele på den halve tid.

Professionel hjælp kan højne deres livsglæde, uddannelsesmuligheder og mulighed for en fod indenfor på arbejdsmarkedet.

Lige meget hvordan det ender for de to forslag, har de allerede været med til at bane vejen for en mere direkte vej til vores demokrati. Ved at indsende forslagene har forslagsstillerne åbnet op for en demokratisk debat, der skal foregå i det daglige.

Demokrati handler ikke kun om at smide en stemmeseddel i en valgurne engang imellem. Demokrati foregår på græsrodsniveau – for de mange, ikke de få.