Budgettet for 2019 er i hus

Paw blev søndag d. 10/9 færdig med forhandlingerne om budgettet for 2019.

Perioden omkring forhandlingerne har været en smule tumultariske, da der i ellevte time landede en række ekstraudgifter, man skulle tage stilling til. Men alt i alt er vi godt tilfredse i Enhedslisten Middelfart, da vi fik fjernet de værste knaster og tilføjet nogle socialt balancerede punkter.

For det første er det ekstremt vigtigt for os, der tages bedre vare på udsatte borgere: Vi er derfor glade for, at en samlet kommunalbestyrelse stemmer for gratis tandbehandling for netop udsatte borgere. I budgettet for 2018 fik vi styrket lokalpsykiatrien – denne gang er det tændernes tur.

Herefter er det vigtigt for os, børns muligheder og rammer indtænkes mere samlet fra vugge til udgangen af folkeskolen. Mange ting kunne være anderledes i Middelfart kommune, hvad angår daginstitutioner og skolerne, men med disse investeringer får vi rykket et skridt henimod at se barnet som et helt menneske.

I samme moment kan vi også nævne, tandklinikken på Strib skole ikke skal lukkes:  Lokalsamfundene skal stadig tænkes ind, når budgetterne skal lægges.

I forhold til skolerne har Paw fået nogle af sine største indrømmelser til dato: Der investeres nu i folkeskolen og kompetenceløft til lærerne, sådan man bliver bedre til at løfte kerneopgaven. På dette punkt er der sket mærkbart meget i forhold til den latterliggørelse og de besparelser, Paw mødte, da han første gang trådte ind i kommunalbestyrelsen.

Folkeskole og daginstitutioner ses nu ikke længere som en byrde for kommunalpolitikerne. Det er et enormt skridt.

På ældreområdet bespares nattevagterne på plejehjemmene ikke – der vil være to som hidtil.

Og desuden er det vigtigt at nævnte, anlægsbudgettet ikke øges med de planlagte 10 mio.: Mennesker tænkes trods alt først.

Vi er hos Enhedslisten Middelfart udmærket tilfredse.