Nyhedsbrev – årets sidste

Kære kammerater Året 2018 nærmer sig sin afslutning, og det er tiden, hvor man både ser tilbage og frem. Hos Enhedslisten Middelfart ser vi tilbage på et begivenhedsrigt år, der startede med konstitueringen af den nye kommunalbestyrelse. Det gik godt på den måde, at Paw fik

Pressemeddelelse budget ‘19

Forvaltningen i Middelfart kommune har tænkt nogle tanker, hvad angår det kommende budget. Hos Enhedslisten har vi kigget på budgetforslaget. Først og fremmest ser vi positivt på direktionens forslag om yderligere afdrag på kommunens gæld. Ved at afdrage på gælden, vil vi kunne give kommunen et

Modige beslutninger

I Odense kommune valgte man for budget 2018 en noget overraskende løsning – man hævede skatten. Løsningen virkede i sig selv overraskende, fordi det normalvis ikke er populært at hæve skatterne. Endnu mere overraskende var det i lyset af tidspunktet: få måneder før et kommunalvalg. Man kunne have

Er du vores nye aktivist?

Valget står for døren – både til Europaparlamentet og Folketinget. Derfor holder Enhedslisten aktivistseminar d. 25/8 i Middelfart. Kom med forbi, når vi åbner dørene – eller tag fat i os i din lokale afdeling. Rød/grønne hilsner

Lad os bryde den sociale arv sammen

Middelfart kommune er kommet ud med et godt økonomisk resultat for 2017. Pengene kan ikke bruges i den daglige drift, men vi kan høvle gæld af og lave investeringer, der vil skabe ringe i vandet. I dagligdagen i Middelfart kommune har vi mange dygtige mennesker ansat

Nyhedsbrev maj

KAMMERATER!!! Maj er skudt i gang – og det blev den med Paws 1. maj-tale. Har du ikke hørt eller set den, findes den på vores facebookside. KAMPEN FORTSÆTTER I slutningen af april blev der indgået forlig for de offentligt ansatte med ok18. Man kan populært

Nyhedsbrev april

Nyhedsbrev fra Enhedslisten Middelfart   Vi er ikke bange for en konflikt, den kan være nødvendig Overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte trækker i langdrag. Prognosen for OK18 ser ikke godt ud: hverken kommuner, regioner eller staten ønsker at indgå den samlede og retfærdige aftale, som de

Spar skolen væk

Det går godt i Middelfart kommune – rigtig godt. Krisestemningen er blæst væk: regnskabet for 2017 viser et overskud på 43 mio. mere end budgetteret. Men vi undrer os: hvordan kan det være, vores lærere endnu ikke har en lokalaftale om deres arbejdstid? Burde der ikke

Nyt fra bestyrelsen

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen i Enhedslisten Middelfart nu således ud: Kasper Philbert Ove Jensen Lis Guldborg Mette Knudsen (suppleant) Viggo Hansen (kasserer) Rebecca Scheuerlein (kontaktperson)

Direkte Debat

Med forslaget om at afskaffe uddannelsesloftet, er der kommet gang i de borgerdrevne forslag i hele Danmark. Forslaget lægger op til at vise det enkelte menneske tillid og fordrer dermed ansvarlighed. En ansvarlighed, vi er historisk gode til at give hinanden i Det danske samfund. Jeg

Velkommen i det nye år

Kære venner Et hektisk og spændende år er forbi hos Enhedslisten Middelfart. Tydeligst står måske vores genvalg i november – vi er rigtig glade for at bevare vores plads i kommunalbestyrelsen. En plads, der giver os mulighed for at være med i substansen, når lokalpolitiske beslutninger