Ny borgmester og politisk kultur i Middelfart

Efter tre årtier med borgmesterkæden om Steen Dahlstrøms hals, skal en ny løfte ansvaret og opgaven.

I oktober 2016 kunne man i Fyens Stiftstidende læse, hvordan SF-Middelfart ikke længere automatisk ville pege på Steen Dahlstrøm som borgmester i Middelfart. Hos SF har man fokus på den udvikling, der har rykket f.eks. politistation og sygehusets skadeklinik væk fra kommunen – en udvikling, man vil vende, sådan pilen kan pege i en anden retning for Middelfart igen. Det støtter vi hos Enhedslisten i Middelfart. Hos Enhedslisten ser vi desuden også på, hvordan kommunens dagtilbud, skoler og plejehjem fungerer og er indrettet: I disse institutioner er udviklingen heller ikke ubetinget positiv. Den udfordring skal vi lokalpolitikere tage på os som en bunden opgave: for borgernes tryghed i hverdagen.

Middelfart kommune skal være en kommune, hvor borgernære institutioner, jobskabelse og ikke mindst miljødagsordenen står i første række hos lokalpolitikerne. I de senere år har daginstitutioner og skoler stået overfor en dagsorden med besparelser og topstyring, som har skabt utryghed i de enkelte hjem: ”Er de kommunale tilbud nu gode nok? ” – kunne man spørge sig selv.

Denne usikkerhed vil vi hos Enhedslisten have aflivet: det er f.eks. ikke i orden, at de allersvageste – såsom handicappede og ældre – skal stå forrest, når sparekniven svinges. Fysisk og psykisk udfordrede i Middelfart kommune har i de seneste budgetter oplevet, at der er mindre plads til dem. Nedskæringer i forhold til Servicelovens tilbud er blevet fjernet.

Samtidig ser vi, hvordan man i ældreplejen presser medarbejderne hårdere og hårdere – grundet de svagere borgere, de skal tage sig af. Det er nødvendigt at både borgere og medarbejdere ser Middelfart kommune som et sted, det er rart at leve og arbejde.

På de kommunale skoler får man at vide, der skal spares, hvilket gør, de ikke har råd til at gennemføre den seneste skolereform. En reform båret frem af Socialdemokratiet. Tolærerordning og pædagoger i undervisningen burde være en større del af dagligdagen, end vi ser i dag. Vi oplever alt for tit i kommunen, der ikke er råd. Og skoler, der må lave daglige prioriteringer, der udfordrer deres kvalitet.

I denne sammenhæng mener vi også, vi skal give kommunens ansatte mere plads til deres faglige interesser – det er det, de er ansatte til. Hos Enhedslisten mener vi ikke dagplejere, vuggestuer og børnehaver skal være underlagt rigide kommunale målsætninger, virkelighedsfjern systematik og topstyrede beskrivelser, der sætter medarbejderens uddannelse og faglighed i skak. Vores medarbejdere skal have gode arbejdsforhold skabt imellem dialogen imellem medarbejdere og kommune.

Tilfældige – og ofte dyrt betalte – konsulenter skal ikke diktere, hvordan vores medarbejdere fungerer i deres dagligdag. Det er hovedrystende, hvor mange af kommunens budget, der bliver kastet i det hul. Faglig sparring er vigtig, men det skal ikke være med udgangspunkt i de seneste smarte buzzwords – det skal være med udgangspunkt i vores medarbejdere og deres virkelighed ude i kommunen. Faglig opkvalificering, igennem f.eks. kursusvirksomhed og kompetenceløft, skal vi facilitere som lokalpolitikere, men det sker igennem medarbejdernes egne interesse for at komme afsted på opkvalificering.

Det er nødvendigt, lokalpolitikere har tillid til vores dygtige ansatte i kommunen. For hvis ikke vi fra politisk hold kan vise tillid til vores ansatte – hvordan kan vi så kræve, kommunens borgere skal?

Hos Enhedslisten har vi tillid til uddannelse og mennesker: vi mener, gode uddannelser, stort engagement og stærk erfaring skaber dygtige medarbejdere, der kan tage hånd om den vigtigste opgave af alle: borgernes hverdag. Vores ældre skal være glade, møde spændende tilbud og dygtige medarbejdere i deres hverdag. Vores børn skal trives og udvikle sig i gode, glade og inspirerende fællesskaber – skabt igennem tillid. Denne tillid skal gennemsyre vores kommunale opgaver og institutioner.

Det er nødvendigt, vi fra politisk hold møder borgernes bekymringer og daglige udfordringer: hvad enten det f.eks. gælder deres jobsituation eller den kommunale service.

I vores udmelding tænker vi også på de kommende budgetforhandlinger: for hvordan kan det være, kommunen skal spare på velfærden i det ene budgetforlig efter det andet – når man fra kommunalbestyrelsens side i et valgår kan dele gaver ud? Det er i vores analyse dybt uansvarligt.

Det hænger ikke sammen, der skal være ro om økonomien for den borgernære velfærd. En borgmester skal kunne invitere andre politiske perspektiver indenfor i den lokalpolitiske proces, når der forhandles. Borgmesterens fornemmeste rolle er borgernes hverdag – og den opgave skabes igennem tillid. Overbetalte bestyrelsesposter og gode biindtægter hører for os at se ikke til i dansk politisk.

Hos Enhedslisten vælger vi derfor at pege på vilje til forhandling, dialog og samarbejde med et bredt politisk spekter i kommunen – det kan vi skrive under på hos Enhedslisten. Den kandidat, der vælger denne retning, er for os at se den rigtige til at stå i spidsen for Middelfart kommune.

Man skal som borgmester have et bredt kendskab og stor interesse for kommunens mange byer og fællesskaber. Vi tror, borgmesteren skal være med til at skabe endnu bedre borgernær velfærd – og ro om arbejdsforhold og økonomi i kommunen. Ved at pege på værdier og interesser, ønsker vi fra Enhedslistens side at invitere til samarbejde og dialog med alle medlemmer af det nuværende såvel som det kommende byråd.

Det står øverst på vores liste, der bliver skabt en god hverdag for alle kommunens borgere. Dette kan vi som lokalpolitikere være med til at facilitere ved at skabe trygge rammer – rammer der skabes på tværs af de politiske partier igennem en åben dialog.

  • Kasper Philbert