Læserbrev: Omkring budget 2017

Skal regnedrengene bestemme?

I denne tid er direktionens forslag sendt til høring omkring kommunens budget 17 og overslagsårene. Spørgsmålet må man stille sig som borger i kommunen er, om der kun er den vej som foreslås fra direktionen. Kan en kommune kun drives via besparelse år efter år? Er der en anden vej?

Kan man ikke gå en anden vej, hvor man investerer og giver de ansatte ansvar, giver dem frihed til at gøre deres arbejde uden alt for meget kontrol og ikke-borgernært arbejde?

Bør man have en økonomisk strategi der siger, at der skal være 80-90 mio.i overskud? Vi har igennem de seneste år har oplevet et større overskud end budgetteret? Se bare i 2015, hvor man kom ud med lidt over 30 mio. mere i overskud end budgettet forudsagde. Hvorfor ikke lade pengene gøre gavn for vores børn, unge, ældre og sikre off. veje og stier uden huller, istedet for at have stående?

Kommune er til gavn for borgerne og ikke for aktionærer. Jeg mener vi skal vælge en anden vej og ikke salamimetoden.

May-Brit Skytte
Enhedslisten Middelfart

Trykt i Melfar Posten