Hvad er værdighed?

Onsdag d. 25/11 var jeg en tur forbi Vestre Skole. Heldigvis ikke kun for selv at tale og argumentere. Men for at lytte. Lytte til fortællinger fra levende liv – ÆldreSagen havde inviteret.

Det var med en hvis spænding, jeg mødte op til ÆldreSagens arrangement i forbindelse med kommunalvalget. Spænding, fordi ÆldreSagen havde valgt et intelligent format for deres arrangement: små gruppearbejder, hvor der blev diskuteret bl.a. pårørendepolitik, værdig ældrepleje og tilbud i eget hjem. Hvordan ville det forløbe?

Min spænding blev hurtigt gjort til skamme af det nærvær, jeg mødte i gruppediskussionen. Det var nemt at leve sig ind i fortællingerne.

Erfaringer, der tog udgangspunkt i menneskers liv, var i centrum: erfaringer fra arbejdsmarkedet, som pårørende til egne forældre og ikke mindst mødet med hjemmeplejen i egne hjem.

Jeg må indrømme, jeg blev grebet – draget af de mange gode historier og ikke mindst klare pointer. Vi talte om trivsel, ensomhed, sondemad, arbejdsstress, ledelse… ja, vi kom vidt omkring.

Blandt alle de gode historier står en sætning dog lysende klart for mig endnu – og vil nok gøre det i lang tid frem: Vi får en værdig ældrepleje, når vi giver de ansatte et værdigt arbejdsliv.

Hvis medarbejderne på hjemmene og i hjemmeplejen får mulighed for at bruge deres faglighed, vil det smitte af på menneskers trivsel og livsforhold.

Det lyder simpelt, og er det vel også: ”logik for perlehøns”, som det rammende blev sagt.

Men jeg tror på, at hvis man giver folk plads, tid og anerkendelse i deres arbejdsliv, vil de levere en ikke mindre end fremragende indsats.

Jeg lærte i den grad noget i skolen den dag: tak til ÆldreSagen for invitationen og det enorme arbejde, I gør for et balanceret og værdigt Danmark.

  • Kasper