Den forberedende grunduddannelse

Om lidt lander forliget om den nye uddannelse for unge, der ikke passer ind i vores nuværende ungdomsuddannelser. Men hvor skal de unge hen?

For tiden kan man unge møde alle mulige forkortelser, der dækker over helt vildt mange tilbud, og de er ikke til at finde rundt i. Desuden passer de ikke ind i den hverdag – der kan være fortumlet – de unge lever i. Lad os få uddannelsen ud til de unge. Ganske enkelt.

Mit forslag er faktisk ret enkelt: vi skal lave aftaler med unge samt virksomheder, der har mulighed for virksomhedspraktikker, lærepladser mm.

I Middelfart kommune ser vi et godt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder, det skal vi styrke. Ved at give unge kræfter muligheder ude i en anden virkelighed, end den de kender fra skolebænken. Samtidig skal vi give unge og voksne til at beskrive de kompetencer, de gerne vil tilegne sig – det gør de bedst ude i virkeligheden.

Det nytter ikke, vi laver uddannelse, der ser godt ud på rådhuset eller på Christiansborg – vi skal samskabe uddannelser sammen med de virkeligheder, mennesker møder.

  • Kasper Philbert