1. maj: Paws tale

Uddrag fra Paws tale, 1. maj 2017:

“Fagbevægelsen er blevet lammefrom. Man kan dårligt se den mere – i og for sig har jeg intet imod, at den er moderat. Men den skal ikke være så moderat, at den er usynlig”. Udtalelsen er af Anker Jørgensen for over 20 år siden men desværre er den fortsat aktuel.

Der er i de sidste mange år blevet sat en liberalistisk dagsorden, hvor det drejer sig om at omforme vores måde at tænke på. En dagsorden, hvor solidaritet er for sociale nassere, fattigdumme socialister eller det der er værre. En dagsorden, hvor man er idiot, hvis man ikke jubler over topskatte-lettelser og klapjagt på arbejdsløse. En dagsorden, hvor besparelser og øget arbejdspres bliver kaldt effektiviseringer.

Afstanden mellem dem der regerer og os bliver større og større. Forståelsen for andres vilkår bliver mindre og mindre. Når de politiske partier svigter må andre træde til og kæmpe for de svage i vores samfund.

Fremtidens fagbevægelse er nødt til at vågne op og begynde ikke blot at varetage lønmodtagernes interesse, men også kæmpe for dem som er udenfor arbejdsmarkedet. Et behov for at den atter bliver en bevægelse, der tør udfordre tingenes tilstand.

Det kan godt være, at de velbjærgede ikke mener at der er behov for fællesskabet og at de mener enhver er sin egen lykkes smed, men vi andre er nødt til at stå sammen, for ellers bliver vi udnyttet og misbrugt.