Enhedslisten har forladt budgetforhandlingerne

Enhedslisten har forladt budgetforhandlingerne

Der er desværre atter langt flere tidsler end nelliker i budgettet.

På trods af at det lykkedes os at få fjernet besparelser for 2 mio. kroner på skoleområdet, så blev vi til sidst nødt til at forlade forhandlingsbordet.Det var desværre ikke muligt at få opbakning fra de øvrige partier til en formulering i forligsteksten om, at byrådet ønskede at styrke og udvikle Middelfart Kommunes folkeskoler og specialskoler i de kommende år. En tilføjelse,der ville gøre det muligt for Enhedslisten fortsat at presse det øvrige byråd til at sikre Middelfart de bedste folkeskoler og specialskoler i Danmark. Vi kunne heller ikke acceptere besparelserne på specialområdet, hvor Skrillingeskolens elever atter skulle holde for.

Ligeledes kunne vi heller ikke acceptere besparelserne på plejecentrenes personale. I forbindelse med nedlæggelsen af 4 plejepladser vil det øvrige byråd også fjerne stillinger. Vi ønskede istedet at beholde stillingerne. Vi ønskede at forbedre vilkårene for en personalegruppe, der dagligt knokler for at sikre vores ældre en værdig alderdom. Vi ønskede at finde mere tid til de ældre fremfor kontrol rapporteringer.

Ved at acceptere budgetforliget skulle vi anerkende den overordnede økonomiske strategi for kommunen som de andre partier har fastlagt. En strategi som vi grundlæggende er uenige i. Vi mener at Middelfart Kommunes økonomi er så sund, at vi ikke konstant behøver at spare og afvikle på indsatsen overfor nogle af kommunens svageste borgere. Af disse grunde har vi valgt at forlade forhandlingerne

For yderlegere kommentar, kontakt byrådsmedlem Paw Nielsen på tlf. 51 94 63 42